Nej, der er absolut ingen hokus pokus forbundet med  fødselsforberedelse hos Livet med Liv!

Jeg er certificeret hos Smertefri Fødsel, og selvom smertefri er et ord, de færreste forbinder med fødsel – og måske også er en lille overdrivelse – som jo, som bekendt, fremmer forståelsen, så bygger metoden på den nyeste smerteforskning!

Metoden indeholder flere aspekter, der tilsammen udgør den bedste smertelindring og panikhåndtering.

Når tanken falder på fødsel, så tænker de fleste noget i retningen af:

  • Smerte
  • Angst
  • Panik
  • Bristning (oftest omtalt som at sprække)
  • Kontroltab

Alt sammen elementer, der kan håndteres, hvis man forbereder sig. En stor del af angsten bor i uvidenheden. At man faktisk ikke ved, hvad en fødsel i bund og grund består af. Faserne, deres funktion og virkning, kroppens arbejde undervejs og ikke mindst, hvordan man selv kan understøtte det arbejde.

Hos Livet med Liv lærer man om fødslen og dens faser.

Man undervises i teknikker, der understøtter kroppens eget arbejde, således det i sig selv smertelindrer og øger udholdenhed. Helt konkret undervises man i vejrtrækning, afspænding, presseteknik – herunder hvordan man undgår bristninger – hvordan man fremelsker de gode hormoner i fødslen, hvordan man udarbejder en samarbejdsliste til jordemoren, så hun kender dine ønsker og behov og ikke mindst, hvordan man som partner kommer på banen og spiller en vigtig og afgørende rolle under fødslen.

Ét af elementerne i forberedelsen er mentaltræning og defokusering. Det handler helt kort om, at du, hvis du på et tidspunkt i fødslen mærker panikken brede sig i kroppen, har en handlingsstrategi for, rent mentalt, at flytte dig. Man smutter jo ikke lige sådan fra sin fødsel, men mentalt kan man komme langt. Man kan ikke gå i panik mens man handler!

Defokuseringen bruges bl.a. også til at forstyrre smertesignalet i hjernen og vil derfor ligeledes virke smertelindrende.

Det hele hænger sammen og det er hele handler blot om klogt! at bruge de ressourcer du allerede har, i form af din egen krop og dit sind.

Alle fødsler er unikke. Ikke 2 er ens. Fødslens forløb kan vi ikke styre, men vi kan styre vores tilgang til fødslen. Vi har som mennesker en fantastisk mulighed for at tage kontrollen og arbejde med.

Men, det kræver forberedelse. Det kræver træning. Det kræver fokus

Hokus Pokus – dig & din baby i fokus

Kærlig hilsen
Sandie